Produkcja

Dobra organizacja pracy, wykwalifikowany zespół i wieloletnie doświadczenie pozwalają nam na utrzymanie wysokiej jakości produkcji. Dodatkowo nowoczesne technologie, które wykorzystujemy w naszych laboratoriach zwiększają nasze możliwości wyrobniczych. Te wszystkie elementy czynią firmę Lentex Flooring czołowym producentem elastycznych wykładzin mieszkaniowych i obiektowych z PVC.

Wykładzina Lentex Flooring jest produktem składającym się z kilku wyraźnych warstw. W trosce o wysoką jakość produkcji produkcja wykładziny zaczyna się jej od rdzenia, którym jest welon szklany. Na początku produkcji przygotowywane są odpowiednie pasty powstające z PVC, jego rozpuszczalników i dodatków, poprawiających właściwości produktu. Przygotowana pasta dostarczana jest na ciąg produkcyjny, gdzie za pomocą pomp podaje się ją na welon. Odpowiednio ustawiony nóż raklowy zapewnia wymaganą grubość dla każdej naniesionej pasty, tak aby finalny produkt posiadał odpowiednie parametry. Następnie zależnie od produktu przyklejana jest do strony spodniej warstwa włókniny. Warstwa wierzchnia jest kalandrowana mechanicznie i zabezpieczana lakierem poliuretanowym.

Doświadczenie

Lentex Flooring to producent elastycznych wykładzin podłogowych z PVC przeznaczonych do mieszkań jak i obiektów użyteczności publicznej. Spółka produkcją wykładzin zajmuje się od lat 70-tych ubiegłego wieku. Efektem jest znana marka i ugruntowana pozycja na rynku w kraju i zagranicą.

Współpraca z najlepszymi dostawcami technologii i surowców pozwala produkować materiały spełniające najwyższe wymagania stawiane wykładzinom. Produkty spełniają zarówno normy krajowe jak i europejskie. Nasz zespół to grono wykwalifikowanych specjalistów z wieloletnim doświadczeniem.

Lentex Flooring jest liderem na polskim rynku wykładzin mieszkaniowych, a produkty można kupić w wiodących sieciach handlowych.

Dobra organizacja pracy

Dobra organizacja pracy, wykwalifikowany zespół i wieloletnie doświadczenie pozwalają nam na utrzymanie wysokiej jakości produkcji. Dodatkowo nowoczesne technologie, które wykorzystujemy w naszych laboratoriach, zwiększają nasze możliwości wyrobnicze. Te wszystkie elementy czynią spółkę Lentex Flooring czołowym producentem wykładzin mieszkaniowych i obiektowych z PVC.

Nasze laboratoria

Spółka Lentex Flooring kładąc szczególny nacisk na jakość produkowanych wyrobów, posiada dwa laboratoria: mechaniczne i chemiczne. Pierwsze z nich zajmuje się kontrolą parametrów produkowanych półproduktów i gotowego wyrobu (masa, grubość całkowita, grubość warstwy kryjącej, odporność na brudzenie). W laboratorium są również badane parametry przygotowywanych past do produkcji wykładzin elastycznych. Dopiero po potwierdzeniu zgodności parametrów ze specyfikacją, pasta dopuszczana jest do produkcji.

Laboratorium chemiczne odpowiedzialne jest z kolei za kontrolę dostarczanych do firmy surowców. Każda dostawa dowolnego surowca (chyba że specyfikacja mówi inaczej) musi być najpierw sprawdzona pod względem zgodności parametrów z przyjętym wzorcem oraz certyfikatem jakości dostarczanym przez producenta. W przypadku pojawienia się odchyleń cała partia jest odrzucana i reklamowana u dostawcy. Laboratorium  zajmuje się również kontrolą dostarczanych koncentratów farb oraz farb przygotowywanych na produkcji. Celem takiej kontroli jest zapobieganie powstania różnicy odcieni dla tego samego wzoru w różnych partiach czy produktach.

InverTech

Dzięki naszemu nieszablonowemu i innowacyjnemu podejściu powstała technologia InverTech łącząca wszystkie cechy wykładzin lakierowanych oraz kalandrowanych mechanicznie. Poprzez udoskonalenie procesu zostały wyeliminowane defekty związane z nadmiernym przelaniem warstwy ochronnej co powodowało miejscowe „zamleczenia”. Rozwiązano również problem miejscowego braku warstwy lakieru w powierzchniowych warstwach wykładziny. Dzięki temu mamy pewność, że cała powierzchnia naszych wyrobów została pokryta równomierną, trwałą i odporną na brud warstwą ochronną, którą opracowano specjalnie na potrzeby nowej technologii.

PUR carapace

Na etapie tworzenia formulacji lakieru dedykowanego do technologii InverTech postawiliśmy na odporność na zabrudzenia, odporność na ścieranie oraz dużą elastyczność naniesionej warstwy. Te wszystkie właściwości pozwalają na bezproblemowe i długotrwałe użytkowanie wykładziny oraz prosty montaż. Instalator nie musi obawiać się już, że podczas formowania i układania brytu przerwie, bądź odkształci warstwę ochronną, tym samym narażając uszkodzone miejsce na utratę właściwości ochronnych. Nowa technologia oraz dedykowany lakier wyeliminowały tę wadę, którą do tej pory często można było spotkać wśród produktów klasy premium.

POLIURETAN

Rynek oferuje wiele produktów, które zostały zabezpieczone warstwą ochronną. Jednocześnie oczekuje produktów kalandrowanych mechanicznie, których struktura przypomina naturalne materiały. Jednak dotychczasowa, standardowa technologia nie pozwoliła połączyć obu tych właściwości w jeden produkt, który posiada zabezpieczenie powłoki oraz swoją strukturą może przypominać np. mocno szczotkowane drewno. Próby stworzenia takich wykładzin powodowały nierównomierne rozprowadzenie warstwy ochronnej, nadmierne ilości lakieru zabezpieczającego w zagłębieniach struktury kalandra oraz brak tej powłoki na górnych warstwach. To właśnie od tych miejsc zaczynała się destrukcja powierzchni, występowały miejscowe nadlania, gromadził się brud, który miał ułatwiony dostęp do właściwych warstw wykładziny, przez co trwale ją uszkadzał.

InverTech vs standardowa technologia

Technologia standardowa nie gwarantuje równomiernego pokrycia powierzchni warstwą ochronną, co powoduje powstawanie nadlań i pęcherzy powietrza. W efekcie na powierzchni powstają widoczne białe „zamleczenia” i nieestetyczne bańki.
Technologia InverTech rozwiązała te problemy!