Projekty UE

Informujemy, że firma Lentex Flooring realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Oś 1 Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Działanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa pt.:

Tytuł projektu: „ Opracowanie technologii wytwarzania lakierowanej wykładziny PVC głęboko moletowanej celem zaoferowania znacząco ulepszonych produktów”

Umowa o dofinansowanie nr POIR. 01.01.01-00-0469/18-00
Wartość projektu: 25 930 098,49 zł
Kwota dofinansowania: 10 703 511,14 zł 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Cel projektu: Przedmiotem projektu jest realizacja prac rozwojowych mających na celu zbudowanie, optymalizację i zwalidowanie prototypu pilotażowej linii technologicznej odzwierciedlającej innowacyjną technologię lakierowania I głębokiego moletowania wykładziny elastycznej z polichlorku winylu (PVC) o znacząco wyróżniających się na rynku parametrach.

Planowanymi efektami projektu :

  1. Wdrożenie wyników prac B+R do działalności gospodarczej przedsiębiorstwa
  2. Rozszerzenie oferty produktowej o wyroby znacząco ulepszone
  3. Wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie

_______________________

07.07.2020

Zapytanie ofertowe nr UE/10/2020

 

Powiadomienie o dokonaniu wyboru wykonawcy usługi

 

Na podstawie procedury wyłaniania dostawców/wykonawców na potrzeby projektu

 

Tytuł projektu:  „ Opracowanie technologii wytwarzania lakierowanej wykładziny PVC głęboko moletowanej celem zaoferowania znacząco ulepszonych produktów”

 

Numer projektu:  POIR.01.01.01-00-0469/18-00  Umowa z dnia 11.02.2019

 

Komisja Konkursowa po dokonaniu oceny złożonych ofert zgodnie z treścią Zapytania Ofertowego UE/10/2020, dokonała wyboru najkorzystniejszej do realizacji, a tym samym wyboru dostawcy produktu chemicznego, którym jest pastotwórczy suspensyjny homopolimer PVC (liczba polimeryzacji K-65) o numerze CAS 9002-86-2 w postaci białego proszku, którego dedykowanym zastosowaniem są warstwy podkładowe, środkowe oraz transparentne warstwy wierzchnie elastycznych wykładzin podłogowych PVC na potrzeby realizacji projektu pt. „Opracowanie technologii wytwarzania lakierowanej wykładziny PVC głęboko moletowanej celem zaoferowania znacząco ulepszonych produktów”.

 

Uprzejmie informujemy, że oferta z dnia 1.07.2020 złożona przez firmę Vinnolit GmbH &Co.KG., adres: Carl-Zeiss-Ring 25, Ismaning, została wybrana przez Komisję Konkursową jako najkorzystniejsza.

_______________________

16.06.2020

Zapytanie ofertowe nr UE/9/2020

 

Powiadomienie o dokonaniu wyboru wykonawcy usługi

 

Na podstawie procedury wyłaniania dostawców/wykonawców na potrzeby projektu

 

Tytuł projektu:  „ Opracowanie technologii wytwarzania lakierowanej wykładziny PVC głęboko moletowanej celem zaoferowania znacząco ulepszonych produktów”

 

Numer projektu:  POIR.01.01.01-00-0469/18-00  Umowa z dnia 11.02.2019

 

Komisja Konkursowa po dokonaniu oceny złożonych ofert zgodnie z treścią Zapytania Ofertowego UE/9/2020, dokonała wyboru najkorzystniejszej do realizacji, a tym samym wyboru dostawcy surowca, którym jest włóknina z włókna szklanego o szerokości wstęgi 4,06m na potrzeby realizacji projektu pt. „Opracowanie technologii wytwarzania lakierowanej wykładziny PVC głęboko moletowanej celem zaoferowania znacząco ulepszonych produktów”.

 

Uprzejmie informujemy, że oferta z dnia 9.06.2020 złożona przez firmę European Owens Corning Fiberglas, SRL., adres: Chaussee de la hulpe 166, B-1170 Watermael-Boitsfort, Belgium została wybrana przez Komisję Konkursową jako najkorzystniejsza.

_______________________

16.06.2020

Zapytanie ofertowe nr UE/8/2020

 

Powiadomienie o dokonaniu wyboru wykonawcy usługi

 

Na podstawie procedury wyłaniania dostawców/wykonawców na potrzeby projektu

 

Tytuł projektu:  „ Opracowanie technologii wytwarzania lakierowanej wykładziny PVC głęboko moletowanej celem zaoferowania znacząco ulepszonych produktów”

 

Numer projektu:  POIR.01.01.01-00-0469/18-00  Umowa z dnia 11.02.2019

 

Komisja Konkursowa po dokonaniu oceny złożonych ofert zgodnie z treścią Zapytania Ofertowego UE/8/2020, dokonała wyboru najkorzystniejszej do realizacji, a tym samym wyboru dostawcy produktu chemicznego, którym jest pastotwórczy mikrosuspensyjny homopolimer PVC (liczba polimeryzacji K-72) o numerze CAS 9002-86-2 w postaci białego proszku, którego dedykowanym zastosowaniem są warstwy podkładowe, lite oraz transparentne warstwy wierzchnie elastycznych wykładzin podłogowych PVC na potrzeby realizacji projektu pt. „Opracowanie technologii wytwarzania lakierowanej wykładziny PVC głęboko moletowanej celem zaoferowania znacząco ulepszonych produktów”.

 

Uprzejmie informujemy, że oferta z dnia 10.06.2020 złożona przez firmę INOVYN EUROPE LIMITED., adres: 2 Avenue de la Republique, 39500 Tavaux France została wybrana przez Komisję Konkursową jako najkorzystniejsza.   

_______________________

16.06.2020

Zapytanie ofertowe nr UE/7/2020

 

Powiadomienie o dokonaniu wyboru wykonawcy usługi

 

Na podstawie procedury wyłaniania dostawców/wykonawców na potrzeby projektu

 

Tytuł projektu:  „ Opracowanie technologii wytwarzania lakierowanej wykładziny PVC głęboko moletowanej celem zaoferowania znacząco ulepszonych produktów”

 

Numer projektu:  POIR.01.01.01-00-0469/18-00  Umowa z dnia 11.02.2019

 

Komisja Konkursowa po dokonaniu oceny złożonych ofert zgodnie z treścią Zapytania Ofertowego UE/7/2020, dokonała wyboru najkorzystniejszej do realizacji, a tym samym wyboru dostawcy produktu chemicznego, którym jest pastotwórczy homopolimer PVC (liczba polimeryzacji K-68) o numerze CAS 9002-86-2 w postaci białego proszku, którego dedykowanym zastosowaniem są warstwy chemicznie spieniane elastycznych wykładzin podłogowych PVC na potrzeby realizacji projektu pt. „Opracowanie technologii wytwarzania lakierowanej wykładziny PVC głęboko moletowanej celem zaoferowania znacząco ulepszonych produktów”.

 

Uprzejmie informujemy, że oferta z dnia 10.06.2020 złożona przez firmę INOVYN EUROPE LIMITED., adres: SVENSK FILIAL 444‐83 STENUNGSUND SWEDEN została wybrana przez Komisję Konkursową jako najkorzystniejsza.

 

_______________________

16.06.2020

Zapytanie ofertowe nr UE/6/2020

 

Powiadomienie o dokonaniu wyboru wykonawcy usługi

 

Na podstawie procedury wyłaniania dostawców/wykonawców na potrzeby projektu

 

Tytuł projektu:  „ Opracowanie technologii wytwarzania lakierowanej wykładziny PVC głęboko moletowanej celem zaoferowania znacząco ulepszonych produktów”

 

Numer projektu:  POIR.01.01.01-00-0469/18-00  Umowa z dnia 11.02.2019

 

Komisja Konkursowa po dokonaniu oceny złożonych ofert zgodnie z treścią Zapytania Ofertowego UE/6/2020, dokonała wyboru najkorzystniejszej do realizacji, a tym samym wyboru dostawcy produktu chemicznego, którym jest plastyfikator ftalanowy – ftalan diizononylu (DINP – diisononyl phtalate) o numerze CAS 28553-12-0 stosowany przy przetwórstwie sproszkowanego PVC jako jego zmiękczacz na potrzeby realizacji projektu pt. „Opracowanie technologii wytwarzania lakierowanej wykładziny PVC głęboko moletowanej celem zaoferowania znacząco ulepszonych produktów”.

 

Uprzejmie informujemy, że oferta z dnia 8.06.2020r. złożona przez Firmę DEZA a.s., adres: Masarykova 753 Krásno nad Bečvou 757 01 Valašské Meziříčí, Republika Czeska została wybrana przez Komisję Konkursową jako najkorzystniejsza.   

 

_______________________

16.06.2020

Zapytanie ofertowe nr UE/5/2020

 

Powiadomienie o dokonaniu wyboru wykonawcy usługi

 

Na podstawie procedury wyłaniania dostawców/wykonawców na potrzeby projektu

 

Tytuł projektu:  „ Opracowanie technologii wytwarzania lakierowanej wykładziny PVC głęboko moletowanej celem zaoferowania znacząco ulepszonych produktów”

 

Numer projektu:  POIR.01.01.01-00-0469/18-00  Umowa z dnia 11.02.2019

 

Komisja Konkursowa po dokonaniu oceny złożonych ofert zgodnie z treścią Zapytania Ofertowego UE/5/2020, dokonała wyboru najkorzystniejszej do realizacji, a tym samym wyboru dostawcy produktu chemicznego, którym jest plastyfikator bezftalanowy: tereftalan dibutylu (DBT – dibutyl terephtalate) o numerze CAS 1962-75-0 stosowany przy przetwórstwie sproszkowanego PVC jako jego zmiękczacz na potrzeby realizacji projektu pt. „Opracowanie technologii wytwarzania lakierowanej wykładziny PVC głęboko moletowanej celem zaoferowania znacząco ulepszonych produktów”.

 

Uprzejmie informujemy, że oferta z dnia 10.06.2020 r. złożona przez Firmę Eastman Chemicals B.V, adres: The Hague, Zug Branch, Hertizentrum 6, 6303 ZUG Switzerland została wybrana przez Komisję Konkursową jako najkorzystniejsza.   

_______________________

13.03.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE nr UE/4/2020.

 

Dostawa kabli potrzebnych do wykonania głównej instalacji zasilającej moduły linii pilotażowej.

 

W związku z rozpoczęciem realizacji Projektu nr POIR.01.01.01-00-0469/18-00  pt. 

 

„Opracowanie technologii wytwarzania lakierowanej wykładziny PVC głęboko moletowanej celem zaoferowania znacząco ulepszonych produktów” 

 

W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1 „Projekty B+R Przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „ Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

 

Firma LENTEX S.A. zaprasza do złożenia oferty w ramach konkursu dotyczącego wyboru dostawcy kabli potrzebnych do wykonania głównej instalacji zasilającej moduły linii pilotażowej.

 

Szczegółowe informacje dotyczące treści Zapytania Ofertowego nr UE/1/2020 wraz z wszystkimi niezbędnymi załącznikami do niego można znaleźć Tutaj

 

_______________________

13.03.2020

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr UE/3/2020.

 

Dostawa kabli potrzebnych do wykonania instalacji zasilającej i sterującej modułów linii pilotażowej.

 

W związku z rozpoczęciem realizacji Projektu nr POIR.01.01.01-00-0469/18-00  pt. 

 

„Opracowanie technologii wytwarzania lakierowanej wykładziny PVC głęboko moletowanej celem zaoferowania znacząco ulepszonych produktów” 

 

W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1 „Projekty B+R Przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „ Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

 

Firma LENTEX S.A. zaprasza do złożenia oferty w ramach konkursu dotyczącego wyboru dostawcy kabli potrzebnych do wykonania instalacji zasilającej i sterującej modułów linii pilotażowej.

 

Szczegółowe informacje dotyczące treści Zapytania Ofertowego nr UE/3/2020 wraz z wszystkimi niezbędnymi załącznikami do niego można znaleźć Tutaj

 

_______________________

20.02.2020

Powiadomienie o dokonaniu wyboru wykonawcy usługi do Zapytania Ofertowego nr UE/1/2020

 

Na podstawie procedury wyłaniania dostawców/wykonawców na potrzeby projektu

 

Tytuł projektu:  „ Opracowanie technologii wytwarzania lakierowanej wykładziny PVC głęboko moletowanej celem zaoferowania znacząco ulepszonych produktów”

 

Numer projektu:  POIR.01.01.01-00-0469/18-00  Umowa z dnia 11.02.2019

 

Komisja Konkursowa po dokonaniu oceny złożonych ofert oraz na postawie zakończonego etapu negocjacyjnego przeprowadzonego zgodnie z treścią Zapytania Ofertowego UE/1/2020, dokonała wyboru najkorzystniejszej do realizacji, a tym samym wyboru wykonawcy przyłącza i instalacji gazu ziemnego ze stacją redukcyjno-pomiarową, zasilającą moduł linii pilotażowej.

 

Uprzejmie informujemy, że oferta z dnia 24.01.2020r. wraz z aktualizacją z dnia 13.02.2020r. złożona przez Firmę ATIR Beata Maksymowicz, adres: 44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 50, została wybrana przez Komisję Konkursową jako najkorzystniejsza.

 

_______________________

14.02.2020

Powiadomienie o dokonaniu wyboru wykonawcy usługi do Zapytania Ofertowego nr UE/4/2019

 

Na podstawie procedury wyłaniania dostawców/wykonawców na potrzeby projektu

 

Tytuł projektu:  „ Opracowanie technologii wytwarzania lakierowanej wykładziny PVC głęboko moletowanej celem zaoferowania znacząco ulepszonych produktów”

Numer projektu:  POIR.01.01.01-00-0469/18-00  Umowa z dnia 11.02.2019

 

Komisja Konkursowa po dokonaniu oceny złożonych ofert oraz na postawie zakończonego etapu negocjacyjnego i przygotowania umowy przeprowadzonego zgodnie z treścią Zapytania Ofertowego UE/4/2019 dokonała wyboru najkorzystniejszej do realizacji, a tym samym wyboru dostawcy urządzenia do wytwarzania wody lodowej wraz z niezbędnym osprzętem pomocniczym i instalacją przesyłową

 

Uprzejmie informujemy, że oferta nr Z20 004 01 z dnia 21.01.2020r. wraz z aktualizacją z dnia 13.02.2020r. złożona przez Firmę COLDTEAM Sp. z o.o., ul. Hutnicza 36, 81-061 Gdynia, została wybrana przez Komisję Konkursową jako najkorzystniejsza.  

 

_______________________

14.02.2020

Powiadomienie o dokonaniu wyboru wykonawcy usługi do Zapytania Ofertowego nr UE/2/2020

 

Na podstawie procedury wyłaniania dostawców/wykonawców na potrzeby projektu

 

Tytuł projektu:  „ Opracowanie technologii wytwarzania lakierowanej wykładziny PVC głęboko moletowanej celem zaoferowania znacząco ulepszonych produktów”

Numer projektu:  POIR.01.01.01-00-0469/18-00  Umowa z dnia 11.02.2019

 

Komisja Konkursowa po dokonaniu oceny złożonych ofert oraz na postawie zakończonego etapu negocjacyjnego i przygotowania umowy przeprowadzonego zgodnie z treścią Zapytania Ofertowego UE/2/2020 dokonała wyboru najkorzystniejszej do realizacji, a tym samym wyboru dostawcy urządzenia do wytwarzania wody chłodniczej wraz z niezbędnym osprzętem pomocniczym i instalacją przesyłową

 

Uprzejmie informujemy, że oferta nr Z20 006 01 z dnia 31.01.2020r. wraz z aktualizacją z dnia 13.02.2020r. złożona przez Firmę COLDTEAM Sp. z o.o., ul. Hutnicza 36, 81-061 Gdynia, została wybrana przez Komisję Konkursową jako najkorzystniejsza.  

 

_______________________

22.01.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE nr UE/2/2020.

 

Urządzenie do wytwarzania wody chłodniczej wraz z niezbędnym osprzętem pomocniczym i instalacją przesyłową.

 

W związku z rozpoczęciem realizacji Projektu nr POIR.01.01.01-00-0469/18-00  pt. 

 

„Opracowanie technologii wytwarzania lakierowanej wykładziny PVC głęboko moletowanej celem zaoferowania znacząco ulepszonych produktów” 

 

W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1 „Projekty B+R Przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „ Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

 

Firma LENTEX S.A. zaprasza do złożenia oferty w ramach konkursu dotyczącego wyboru dostawcy urządzenia do wytwarzania wody chłodniczej wraz z niezbędnym osprzętem pomocniczym i instalacją przesyłową.

 

Szczegółowe informacje dotyczące treści Zapytania Ofertowego nr UE/2/2020 wraz z wszystkimi niezbędnymi załącznikami do niego można znaleźć Tutaj

 

_______________________

20.01.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE nr UE/1/2020.

 

Wykonanie przyłącza i instalacji gazu ziemnego ze stacją redukcyjno-pomiarową zasilającą moduł linii pilotażowej.

 

W związku z rozpoczęciem realizacji Projektu nr POIR.01.01.01-00-0469/18-00  pt. 

 

„Opracowanie technologii wytwarzania lakierowanej wykładziny PVC głęboko moletowanej celem zaoferowania znacząco ulepszonych produktów” 

 

W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1 „Projekty B+R Przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „ Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

 

Firma LENTEX S.A. zaprasza do złożenia oferty w ramach konkursu dotyczącego wyboru wykonawcy przyłącza i instalacji gazu ziemnego ze stacją redukcyjno-pomiarową zasilającą moduł linii pilotażowej.

 

Szczegółowe informacje dotyczące treści Zapytania Ofertowego nr UE/1/2020 wraz z wszystkimi niezbędnymi załącznikami do niego można znaleźć Tutaj

 

_______________________

23.12.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr UE/4/2019.

 

Urządzenie do wytwarzania wody lodowej wraz z niezbędnym osprzętem pomocniczym i instalacją przesyłową.

 

W związku z rozpoczęciem realizacji Projektu nr POIR.01.01.01-00-0469/18-00  pt. 

 

„Opracowanie technologii wytwarzania lakierowanej wykładziny PVC głęboko moletowanej celem zaoferowania znacząco ulepszonych produktów” 

 

W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1 „Projekty B+R Przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „ Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

 

Firma LENTEX S.A. zaprasza do złożenia oferty w ramach konkursu dotyczącego wyboru dostawcy urządzenia do wytwarzania wody lodowej wraz z niezbędnym osprzętem pomocniczym i instalacją przesyłową.

Szczegółowe informacje dotyczące treści Zapytania Ofertowego nr UE/4/2019 wraz z wszystkimi niezbędnymi załącznikami do niego można znaleźć Tutaj

 

_______________________

12.12.2019

Powiadomienie o dokonaniu wyboru wykonawcy usługi do Zapytania Ofertowego nr UE/3/2019

 

Na podstawie procedury wyłaniania dostawców/wykonawców na potrzeby projektu

 

Tytuł projektu:  „ Opracowanie technologii wytwarzania lakierowanej wykładziny PVC głęboko moletowanej celem zaoferowania znacząco ulepszonych produktów”

Numer projektu:  POIR.01.01.01-00-0469/18-00  Umowa z dnia 11.02.2019

 

Komisja Konkursowa po dokonaniu oceny złożonych ofert oraz na postawie zakończonego etapu negocjacyjnego przeprowadzonego zgodnie z treścią Zapytania Ofertowego UE/3/2019, dokonała wyboru najkorzystniejszej do realizacji, a tym samym wyboru wykonawcy modyfikacji rozdzielni elektrycznej niskiego napięcia polegająca na wymianie szafy rozdzielczej i transformatora niezbędnych do zasilenia modułów pilotażowej linii technologicznej oraz podłączenie istniejących odpływów z innych rozdzielni w celu umożliwienia dostarczenia energii do urządzenia z jednego miejsca zasilania 

 

Uprzejmie informujemy, że oferta z dnia 14.11.2019r. wraz z aktualizacją z dnia 6.12.2019r. złożona przez Firmę ELMIR Mirosław Nahajowski, adres: 42-700 Lubliniec, ul. Św. Anny 23, została wybrana przez Komisję Konkursową jako najkorzystniejsza.

 

_______________________

08.11.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr UE/3/2019.

 

Modyfikacja rozdzielni elektrycznej niskiego napięcia polegającej na wymianie szafy rozdzielczej i transformatora niezbędnych do zasilenia modułów pilotażowej linii technologicznej oraz przełączenie odpływów innych rozdzielni w celu zasilenia całej linii z jednego źródła

 W związku z rozpoczęciem realizacji Projektu nr POIR.01.01.01-00-0469/18-00  pt. 

 

„Opracowanie technologii wytwarzania lakierowanej wykładziny PVC głęboko moletowanej celem zaoferowania znacząco ulepszonych produktów” 

 

W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1 „Projekty B+R Przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „ Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

 

Firma LENTEX S.A. zaprasza do złożenia oferty w ramach konkursu dotyczącego wyboru wykonawcy modyfikacji rozdzielni elektrycznej niskiego napięcia polegającej na wymianie szafy rozdzielczej i transformatora niezbędnych do zasilenia modułów pilotażowej linii technologicznej oraz przełączenie odpływów innych rozdzielni w celu zasilenia całej linii z jednego źródła.

Szczegółowe informacje dotyczące treści Zapytania Ofertowego nr UE/2/2019 wraz z wszystkimi niezbędnymi załącznikami do niego można znaleźć Tutaj

 

_______________________

05.11.2019

Powiadomienie o dokonaniu wyboru wykonawcy usługi do Zapytania Ofertowego nr UE/2/2019

 

Na podstawie procedury wyłaniania dostawców/wykonawców na potrzeby projektu

 

Tytuł projektu:  „ Opracowanie technologii wytwarzania lakierowanej wykładziny PVC głęboko moletowanej celem zaoferowania znacząco ulepszonych produktów”

Numer projektu:  POIR.01.01.01-00-0469/18-00  Umowa z dnia 11.02.2019

 

Komisja Konkursowa po dokonaniu oceny złożonych ofert oraz na postawie zakończonego etapu negocjacyjnego przeprowadzonego zgodnie z treścią Zapytania Ofertowego UE/2/2019 „Dodatkowe warunki” – punkt 13, dokonała wyboru najkorzystniejszej do realizacji, a tym samym wyboru Dostawcy 4 sztuk wałków moletujących jako elementów Prototypu Pilotażowej Linii Technologicznej na potrzeby realizacji w/w projektu.

 

 

Uprzejmie informujemy, że oferta nr 19649-E złożona przez Firmę UNGRICHT GmbH, adres: Karstrasse 90, 41068 Moenchengladbach, Niemcy została wybrana przez Komisję Konkursową jako najkorzystniejsza.  

Download english PDF file


_______________________

06.09.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr UE/2/2019.

 

Dostawa kompletu składającego się z 4 sztuk wałków moletujących wraz z odpowiednio ukształtowaną i obrobioną strukturą powierzchni jako elementów zintegrowanych z prototypem pilotażowej linii technologicznej.

 

W związku z rozpoczęciem realizacji Projektu nr POIR.01.01.01-00-0469/18-00  pt. 

 

Opracowanie technologii wytwarzania lakierowanej wykładziny PVC głęboko moletowanej celem zaoferowania znacząco ulepszonych produktów” 

 

W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1 „Projekty B+R Przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „ Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

 

Firma LENTEX S.A. zaprasza do złożenia oferty w ramach konkursu dotyczącego wyboru dostawcy kompletu składającego się z 4 sztuk wałków moletujących wraz z odpowiednio ukształtowaną i obrobioną strukturą powierzchni jako elementów zintegrowanych z prototypem pilotażowej linii technologicznej na potrzeby realizacji wyżej wymienionego projektu.

Szczegółowe informacje dotyczące treści Zapytania Ofertowego nr UE/2/2019 wraz z wszystkimi niezbędnymi załącznikami do niego można znaleźć Tutaj 

Download english PDF file

 

 

_______________________

24.06.2019

Powiadomienie o dokonaniu wyboru wykonawcy usługi do Zapytania Ofertowego nr UE/1/2019

Na podstawie procedury wyłaniania dostawców/wykonawców na potrzeby projektu

Tytuł projektu: 

 

„ Opracowanie technologii wytwarzania lakierowanej wykładziny PVC głęboko moletowanej celem zaoferowania znacząco ulepszonych produktów”

Numer projektu:  POIR.01.01.01-00-0469/18-00  Umowa z dnia 11.02.2019

 

Komisja Konkursowa po dokonaniu oceny złożonych ofert oraz na postawie zakończonego etapu negocjacyjnego przeprowadzonego zgodnie z treścią Zapytania Ofertowego UE/1/2019 „Dodatkowe warunki” – punkt 13,

dokonała wyboru najkorzystniejszej do realizacji, a tym samym wyboru dostawcy Elementów Prototypu Pilotażowej Linii Technologicznej wraz z usługą nadzoru montażu, instalacji i uruchomienia na potrzeby realizacji w/w projektu.

 

Uprzejmie informujemy, że oferta nr 32814 A 02 złożona przez Firmę Olbrich GmbH została wybrana przez Komisję Konkursową jako najkorzystniejsza.  

 

Pobierz PDF

Download english PDF file

 

 

_______________________

22.02.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr UE/1/2019. Dostawa modułów prototypu pilotażowej linii technologicznej.

 

W związku z rozpoczęciem realizacji Projektu pt. 

 

Opracowanie technologii wytwarzania lakierowanej wykładziny PVC głęboko moletowanej celem zaoferowania znacząco ulepszonych produktów” 

 

W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1 „Projekty B+R Przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „ Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

Firma LENTEX S.A. zaprasza do złożenia oferty w ramach konkursu dotyczącego wyboru dostawcy elementów prototypu pilotażowej linii technologicznej wraz z usługą nadzoru nad montażem, instalacją i uruchomieniem na potrzeby realizacji wyżej wymienionego projektu.Szczegółowe informacje dotyczące treści Zapytania Ofertowego nr UE/1/2019 wraz z wszystkimi niezbędnymi załącznikami do niego można znaleźć tutaj: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/11686322